Focus on Performance and Wellbeing

All instruments support the development of individuals and organisations

Accessible

All assessments are extremely easy to use. Reports use every day language & are available immediately

Cost Effective

Simplified user training programmes. No license fees - pay per use. Competitive pricing structures

Evidence Based

All our work is supported by published research and client case studies. Data is available for analysis & evaluation.

Domeną AQR International jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze rozwoju personelu. Posiadane przez nas doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości, rzetelnych i potwierdzonych rozwiązań diagnostycznych daje możliwość świadczenia kompleksowych usług w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w obszarach zarówno rekrutacji, rozwoju indywidualnym i zespołowym, coachingu, zarządzania talentem jak i planowania sukcesji. W ofercie posiadamy stworzony przez nas wachlarz narzędzi psychometryczych i narzędzi oceny opierających się na innowacyjnych modelach służących rozwoju organizacji i personelu w 21-szym wieku. Nasze narzędzia mają zastosowania w różnych sektorach, tj. biznesie, szkolnictwie, zdrowiu, sporcie. Doskonale spełniają się jako diagnostyki wplecione w różnego rodzaju programy rozwojowe oferowane przez firmy szkoleniowe lub też wewnętrzne programy stworzone przez zespół HR/psychologów firmy. Projektujemy i wdrażamy odpowiednie dla danego Klienta narzędzia, których stosowanie prowadzi do podnoszenia wydajności zespołów, dzięki czemu organizacja skuteczniej osiąga swoje cele biznesowe bądź edukacyjne.

Nasze rozwiązania diagnostyczne pozwalają na podejmowanie decyzji w oparciu o zebraną z badania wiedzę. Umożliwia to tworzenie dalszych rozwiązań rozwojowych popartych dowodami jak też uzyskanie potwierdzenia, że nasze działania zmierzają w słusznym kierunku.

Nasza praca to ciągłe tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących, niezbędnych do osiągania sukcesów, narzędzi pracy i rozwiązań organizacyjnych a następnie wdrażanie ich w bieżącym funkcjonowaniu firmy zarówno do działań wewnętrznych, jak i po stronie klienta.

W zespole posiadamy osoby mówiące po polsku, które z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania związane z naszą ofertą. Kontakt emailowy: monika@aqr.co.uk i sylwia@aqr.co.uk. Prowadzimy w Polsce cykl sesji rozwojowych, warsztatów licencyjnych i konferencji. Informacje o terminach I lokalizacji wydarzeń znajdują się w naszym kalendarzu wydarzeń umieszczonym poniżej na tej stronie.   Współpracujemy z lokalnymi organizacjami szkoleniowymi, które to oferują usługi związane z naszymi produktami dla szerokiego grona klientów.

Upcoming Local Events:

Powered by Typeform

In the Clash of the Habit Titans, Who Wins – Self-discipline or Motivation?

When hiring and leading a team I have been always been attracted to people with a strong intrinsic motivation to succeed. In our business, Ambition, we recruited to our cultural values “no dickheads, no passengers” and as our name suggested, ambition, or motivation,...
Read More

Mental Blockers – How To Become Mentally Tough

Most people are mentally tough some of the time but not all of the time. They have some mental blockers that stop them realising their potential and achieving greater success. These mental blockers can be feeling emotional, overwhelmed, easily distracted or...
Read More

Confidence Boosters

6 WAYS TO BECOME MORE CONFIDENT Mental Toughness comprises: resilience – the ability to setback from setbacks and failures and confidence – the ability to spot and seize opportunities. Within the MTQ48 framework, the confidence subscale embraces both self-belief and...
Read More

14 Ways to Cope with Workplace Stress

Workplace stress can be severe due to workplace changes, mergers and acquisitions, organizational changes, a missed promotion, an unforeseen demotion, bullying, conflicts with colleagues or broken employee-employer relationships. In Australia alone, stress related...
Read More

Mental Toughness Poems

Have you ever had one of those "I can't believe I didn't think of that before moments!"? I just did when I came across a poem I'd had on my study wall for several years when I was going through a difficult time in my life. The poem in question was Invictus by William...
Read More

Ask Our Polish Team a Question

© AQR International 2016, All rights reserved.