Focus on Performance and Wellbeing

All instruments support the development of individuals and organisations

Accessible

All assessments are extremely easy to use. Reports use every day language & are available immediately

Cost Effective

Simplified user training programmes. No license fees - pay per use. Competitive pricing structures

Evidence Based

All our work is supported by published research and client case studies. Data is available for analysis & evaluation.

Domeną AQR International jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze rozwoju personelu. Posiadane przez nas doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości, rzetelnych i potwierdzonych rozwiązań diagnostycznych daje możliwość świadczenia kompleksowych usług w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w obszarach zarówno rekrutacji, rozwoju indywidualnym i zespołowym, coachingu, zarządzania talentem jak i planowania sukcesji. W ofercie posiadamy stworzony przez nas wachlarz narzędzi psychometryczych i narzędzi oceny opierających się na innowacyjnych modelach służących rozwoju organizacji i personelu w 21-szym wieku. Nasze narzędzia mają zastosowania w różnych sektorach, tj. biznesie, szkolnictwie, zdrowiu, sporcie. Doskonale spełniają się jako diagnostyki wplecione w różnego rodzaju programy rozwojowe oferowane przez firmy szkoleniowe lub też wewnętrzne programy stworzone przez zespół HR/psychologów firmy. Projektujemy i wdrażamy odpowiednie dla danego Klienta narzędzia, których stosowanie prowadzi do podnoszenia wydajności zespołów, dzięki czemu organizacja skuteczniej osiąga swoje cele biznesowe bądź edukacyjne.

Nasze rozwiązania diagnostyczne pozwalają na podejmowanie decyzji w oparciu o zebraną z badania wiedzę. Umożliwia to tworzenie dalszych rozwiązań rozwojowych popartych dowodami jak też uzyskanie potwierdzenia, że nasze działania zmierzają w słusznym kierunku.

Nasza praca to ciągłe tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących, niezbędnych do osiągania sukcesów, narzędzi pracy i rozwiązań organizacyjnych a następnie wdrażanie ich w bieżącym funkcjonowaniu firmy zarówno do działań wewnętrznych, jak i po stronie klienta.

W zespole posiadamy osoby mówiące po polsku, które z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania związane z naszą ofertą. Kontakt emailowy: monika@aqr.co.uk i sylwia@aqr.co.uk. Prowadzimy w Polsce cykl sesji rozwojowych, warsztatów licencyjnych i konferencji. Informacje o terminach I lokalizacji wydarzeń znajdują się w naszym kalendarzu wydarzeń umieszczonym poniżej na tej stronie.   Współpracujemy z lokalnymi organizacjami szkoleniowymi, które to oferują usługi związane z naszymi produktami dla szerokiego grona klientów.

Upcoming Local Events:

Powered by Typeform

What Are Your Favourite Mental Toughness Words?

In another post I wrote about resolve which is my own favourite mental toughness word, coupled with the adjective ‘resolute’. In this post I have listed the 10 most popular mental toughness words as voted by the people whom I coach to build a mentally stronger...
Read More

How To Reduce Everyday Stress And Live Longer

Within the mental toughness world the definition of resilience is the ability to bounce back from setbacks and failures. We commonly think of setbacks as most likely to be big issues and problems such as a death, illness or separation from someone close, or...
Read More

Emotional Aspects of Happiness

Why Happiness Is Your 55th Birthday? A survey of people in wealthy English-speaking countries, including the United States, Canada, the UK and Australia, found that satisfaction with life was highest at aged 20 before dipping towards its lowest point at around the age...
Read More

Eight Good Sleep Habits Of Insanely Successful People

Sleep used to be the filler between the waking hours and subject to the lottery of alarm calls, alcohol and infants. Developing good sleep habits was never part of a disciplined routine to help improve my performance or wellbeing. I now have a sleep ritual to develop...
Read More

Behavioural Change

4 Ways To Make Instant Changes To Your Behaviour I love the work of Benjamin P Hardy, the headline and first line of his post below resonated because I regularly espouse the benefits of making small incremental changes to your routine. I think the little steps are the...
Read More

Ask Our Polish Team a Question

© AQR International 2016, All rights reserved.