Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości oceniają indywidualne upodobania w zachowaniu jak też preferowany sposób pracy. Nie podają informacji dotyczących umiejętności natomiast informują nas o postrzeganiu siebie samych w relacjach wobec innych, naszym spojrzeniu na problemy oraz o sposobie przeżywania emocji i ukazywania uczuć. W przypadku tego typu ćwiczeń nie ma odpowiedzi dobrych czy złych. Wszystkie wyniki są wartościowe dla procesu samo poznania.

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości zostały stworzone dla potrzeb szkoleniowych i coachingowych w celu zapewnienia rzetelnej struktury wyjściowej w dyskusji rozwojowej z uczestnikiem.

Zaletą kart w procesie coachingu jest szybkie uzyskanie informacji o preferencjach klientach jak też obszarach, których klient zdecydowanie unika lub blokuje. Przez wzgląd na swoją strukturę, karty umożliwiają dostęp do stwierdzeń, które prowokują do rozmowy i drążenia tematu. Czasami może to powodować konfrontację klienta z zagadnienieniami, których klient ma zwyczaj unikać. Odpowiednio kierowana  przez coacha rozmowa pomaga zarówno coachowi jak też klientowi przeanalizować zagadnienia dla pogłębienia procesu rozwoju.

Pobierz broszure informacyjna Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości

Pin It on Pinterest