Pomiędzy wrażliwością a odpornością – warsztaty indywidualnego rozwoju Odporności Psychicznej

Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobistego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwijanie odporności psychicznej umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności, a jej pomiar pozwala zaplanować odpowiednie wsparcie. Przedstawiony przez autorów model odporności psychicznej i kwestionariusz do jej oceny są cennymi narzędziami w procesie rekrutacji pracowników, w zarządzaniu talentami czy w planowaniu awansu. Umożliwiają także precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Są powszechnie stosowane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

AQR International przy współpracy z ES Future stworzyło indywidualny program program rozwoju Siły i Odporności Psychicznej. Jest to 2-dniowy trening w którym bazujemy na indywidualnych wynikach badania MTQ48, kwestionariusza badającego Odporność Psychiczną. Po szkoleniu, uczestnicy będą mieć możliwość przebadania zmiany jaka w nich nastąpiła w obszarze własnej Siły i Odporności Psychicznej.

Cele Treningu

Dowiesz się czym jest siła i odporność psychiczna.

Sprawdzisz swoją odporność psychiczną kwestionariuszem MTQ48 aby Twój rozwój i Twoja praca były celowe i skupiały się na kluczowych dla Ciebie obszarach.

• W obszarze KONTROLI: wzmocnisz swoje poczucie sprawczości, poczujesz kontrolę nad własnym życiem i emocjami
• W obszarze ZAANGAŻOWANIA: nauczysz się konsekwencji w działaniu i wyznaczania motywujących celów
• W obszarze WYZWAŃ: nauczysz się przekraczać swoją strefę komfortu, wyciągać wnioski z doświadczeń i planować rozwój
• W obszarze PEWNOŚCI SIEBIE: odkryjesz swoje mocne strony, wzmocnisz zasoby i nauczysz się jak budować swoją pewność siebie w kontaktach z innymi

Cena pierwszego w Polsce szkolenia to 1140 zł od osoby. W cenę wliczona jest opłata VAT.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 1-2 lutego 2018r. w Krakowie. Informacje i zapisy na szkolenie: monika@aqr.co.uk ; sylwia@aqr.co.uk ; tel: +48 604 99 28 21

Pin It on Pinterest