Pomiędzy wrażliwością a odpornością – warsztaty indywidualnego rozwoju Odporności Psychicznej

Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej … Continue reading Pomiędzy wrażliwością a odpornością – warsztaty indywidualnego rozwoju Odporności Psychicznej