3 Ways to Boost Your Mental Toughness

I’m not usually a big fan of Hollywood style ‘man and his best friend’ stories but I did enjoy reading about Aussie ultra-marathon runner, Dion Leonard and his 3 tips to boost your mental toughness. These were accumulated from his triumph over a challenging youth that...
Read More

When Saying NO Is Better Than YES

One of the characteristics of mentally tough people is their ability to seize new situations and opportunities. They have the positive open mindset and confidence to make things happen. Another characteristic they possess is their ability to deliver consistently on...
Read More

The impact of Mental Toughness on Problem Solving and Decision Making

Problem Solving and Decision Making are regularly identified as one of the core “soft skills” for staff at all levels in organisations. The World Economic Forum study on the core skills needed for a successful 21st Century Employee identified these amongst others....
Read More

10 ‘Big Ideas On Thinking’

Last Christmas I was the lucky recipient, thank you Jeremy Tan, of the amazing book ‘Thinking, Fast and Slow’ published in 2011 by Nobel Prize winner Daniel Kahneman. It summarises the work in all three phases of his incredible career; namely his early work on...
Read More

Six Ways to Deal With Rude and Aggressive People

Rude and aggressive people are everywhere. They are abusive and dismissive, use insults like normal people use complements, they interrupt and are often poor listeners.  Sometimes they are oblivious to their behaviour and how their approach impacts on others. Those...
Read More
Jak kształtować siłę i odporność psychiczną dziecka?

Każdy rodzic stara się aby ich dzieci otrzymały najlepsze wykształcenie z możliwych by osiągnąć sukces i by było im lepiej w życiu. Czy jednak sama edukacja wystarczy? Dlaczego niektóre osoby, mimo wiedzy i umiejętności, nie potrafią się zaprezentować, osiągnąć sukcesu? Dlaczego niektóre dzieci, mimo dobrego przygotowania, dostają oceny poniżej swoich możliwości, słabo sobie radzą w trakcie rywalizacji lub występu przed publicznością, a inne, choć gorzej przygotowane prezentują szczytową formę?

W dużej mierze dzieje się tak, dlatego że prócz dobrego wykształcenia i wysokich umiejętności w różnych dziedzinach, ogromny wpływ na odnoszenie sukcesów w życiu ma siła i odporność psychiczna. To ona odpowiada za osiąganie wysokich wyników, mimo trudności i presji. Dzieci, u których odporność psychiczna jest większa, osiągają lepsze wyniki w nauce, są optymistycznie nastawione do życia i bardziej jego ciekawe, lepiej radzą sobie ze stresem. A przecież, tak jak nas, dorosłych, stres dotyka także nasze pociechy. Wynika on z rywalizacji, nastawienia na wyniki, oczekiwań otoczenia, często wygórowanych i poczucia winy, gdy nie uda się ich spełnić. Siłę i odporność psychiczną należy, więc już od małego budować, tylko jak to robić?

Siła i odporność psychiczna to zdolność osiągania wysokich wyników i szczytowej formy, pomimo wymagań, presji i problemów, jakie spotykamy swojej na drodze. Składa się na nią kilka czynników:
– podejście do wyzwań
– poczucie sprawstwa, czyli własnego wpływu na otaczającą rzeczywistość
– wytrwałość, zaangażowanie w dążeniu do celu
– poczucie własnej wartości.

Narzędzie MTQ48 i program rozwojowy ‘UcanPass’ są skutecznie wykorzystywane w projektach edukacyjnych i tam gdzie liczy się rozwój dzieci dla wykształcenia wysokich umiejętności w różnych dziedzinach.

Pobierz więcej informacji o rozwoju odporności psychicznej u dzieci i młodzieży.

Studium przypadku

MTQ48 Warsztaty Licencyjne 19&20 lipca 2016 1.0

Translate »
© AQR International 2016, All rights reserved.