MTQ48 i ILM72 są to narzędzia normatywne. Użytkownicy często zadają pytania na czym polega różnica pomiędzy narzędziami ipsatywnymi a normatywnymi?

Po pierwsze istnieją różnice w pytaniach tworzących kwestionariusz obu narzędzi. Pytania w kwestionariuszu ipsatywnym proszą uczestnika o wybranie jednej ze skrajnych opcji odpowiedzi, natomiast pytania w teście normatywnym umożliwiają uczestnikowi wybór odpowiedzi pośrodku. Test ipsatywny w niejaki sposób zmusza uczestnika do zadeklarowania się czy np. jest się bardzo introwertycznym czy ekstrowertycznym, kiedy większość z nas tak naprawdę jest ‘trochę tak a trochę tak’.

Kolejna, istotniejsza różnica została dobrze wyjaśniona w niedawno opublikowanym przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologiczne artykule ‘Assessments & Development Matters’:

„Testy ipsatywne porównują balans kompetencji osoby. Test ipsatywny może zidentyfikować kompetencje mocne ale też i te słabe (do rozwoju). Jednakże test taki nie porówna wyników tej osoby do innych osób, czyli nie wskaże nam jak ta osoba plasuje się względem innych biorąc pod uwagę oceniane kompetencje.” Podsumowując, testy ipsatywne nie porównują osób do normy lub innych standardów istotnych w momencie jak wyniki z badania potrzebne nam są do rekrutacji, promocji czy zarządzania talentem ale też i w rozwoju indywidualnym gdzie osoba ta mierzy się ze całym społeczeństwem.

Testy ipsatywne stosowane są w momencie kiedy chcemy wesprzeć  klienta specyficznie dobranymi interwencjami rozwojowymi względem konkretnych wyników, np. w trakcie edukacji zawodowej. Są one jednak mało użyteczne w momencie jak chce się porównać osoby względem tych samych kompetencji. Do tego potrzebne są testy normatywne, standaryzowane według norm  uzyskanych poprzez przebadanie grupy testowej złożonej z różnych osób. Wówczas uzyskane wyniki klienta porównuje się w odniesieniu do normy przebadanej grupy kontrolnej.

Dr Paul Kline wyraźnie wyraża swoją opinię na  temat obu typu testów.

„Oczywistym jest, że badania normatywne są ważniejsze niż ipsatywne bowiem precyzyjnie badają cechy psychologiczne. Wyniki uzyskane z testów ipsatywnych są przydatne jedynie dla rozpoczęcia dyskusji. Skoro jednak można również stosować testy normatywne w dyskusji a wyniki są analizowane statystycznie, wydaje się, że nie ma powodów dla stosowania testów ipsatywnych.”

Ipsative vs. Normative

Jeśli mają Państwo pytania związane z tym artykułem prosimy o kontakt z Moniką lub Sylwią.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from AQR and our partners at the end of every month.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This