Select Page
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.
Event Series Event Series: ILM warsztaty licencyjne BizYou

ILM warsztaty licencyjne BizYou

06/11/23 @ 09:00 - 15:30 GMT

“Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie.” 

(Strycharczyk i Clough)

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.
Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych, które to określają styl przywódczy osoby lub też całej organizacji.   Dodatkowo po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych mających wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Program zakłada:

  Prezentacja modelu i wyników badań
  Analiza przypadków i nawiązanie do innych praktyk L&D, HR, Coaching
  Dyskusja w gronie praktyków i wymiana doświadczeń
  Ćwiczenia interpretacyjne na skalach
  Praca na raportach i symulacje sesji informacji zwrotnych
  Obsługa konta internetowego

Po ukończeniu programu:

Uczestnicy otrzymają Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze Zintegrowanym Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej ILM72. Uczestnicy od razu będą mogli zakupić dodatkowe testy ILM72 po cenach licencjonowanego użytkownika.

Organiser

BizYou
Phone
+48 690893619
View Organiser Website