Select Page

AQR Polska

AQR Polska jest przedstawicielem AQR International w Polsce. Odpowiada za promocję i dystrybucję wysokiej jakości kwestionariuszy psychometrycznych z grupy MTQ oraz ILM oraz za wsparcie merytoryczne partnerów i konsultantów AQR

AQR Polska we współpracy z AQR International wspiera wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze szeroko pojętego rozwoju ludzi. AQR tworzy wysokiej jakości narzędzia psychometryczne badające m. in. odporność psychiczną, style przywództwa, pracę zespołową, aby ułatwiać osobom odpowiedzialnym za rozwój i wspieranie innych w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących ludzi i zapewnianiu optymalnego rozwoju oraz wsparcia.

Posiadane przez nas doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości, rzetelnych i przebadanych rozwiązań diagnostycznych daje możliwość świadczenia kompleksowych usług i wsparcia w dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym w: rekrutacji, pracy zespołowej, rozwoju przywództwa i umiejętności liderskich, coachingu, zarządzaniu talentem czy planowaniu sukcesji.

Odporność Psychiczna i kwestionariusz MTQ

Kwestionariusze z grupy MTQ pozwalają diagnozować odporność psychiczną w czterech obszarach: kontrola (poczucie sprawczości oraz kontrola emocji), zaangażowanie (orientacja na cel oraz orientacja na ukończenie zadania), wyzwania (podejmowanie ryzyka oraz uczenie się z doświadczeń) oraz pewność siebie (pewność siebie w relacjach oraz wiara we własne umiejętności. Diagnoza odporności psychicznej może być pierwszym krokiem w budowaniu dobrostanu człowieka, przygotowaniu go do umiejętnego korzystania ze swoich zasobów oraz radzenia sobie z przeciwnościami.

Przywództwo i kwestionariusz ILM72

Kwestionariusz ILM72 bazując na stworzonym i przebadanym modelu przywództwa (ILM: integrated leadership model – zintegrowany model przywództwa) pozwala określić indywidualny styl przywództwa w oparciu o sześć wymiarów takich jak: motywacja (orientacja na ludzi vs. orientacja na zadania), zaangażowanie (elastyczność vs zasadniczość), kontrola (centralizacja vs decentralizacja), uznanie (pochwały vs wymagania), cel (efekt vs proces), struktura (wiedza vs zasoby).

Warsztaty licencyjne MTQ oraz ILM72

AQR Polska organizuje oraz wspiera organizowane przez Partnerów AQR warsztaty licencyjne pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności do korzystania z oferowanych przez AQR narzędzi psychometrycznych, w tym kwestionariuszy z grupy MTQ oraz ILM.

Sylwia Rybak

AQR Polska

Prezes/Partner Zarządzający

Master Trener MTQ & ILM72

Partnerzy AQR | Master Trainers

Sylwia Rybak

Sylwia Rybak

AQR Polska

Prezes/Partner Zarządzający

Master Trener MTQ & ILM72

Katarzyna Lorenc

Katarzyna Lorenc

MTQ & ILM72 Trener

Wojtek Grad

Wojtek Grad

Bona Fide

Norbert Grzybek

Norbert Grzybek

MTQ Trener

Edyta Pazur

Edyta Pazur

Coaching 4 You

Ewa Stellmach

Ewa Stellmach

MTQ Sports Trener

Edyta Pazur

Coaching 4 You

Wojtek Grad

Bona Fide

Katarzyna Lorenc

MTQ Plus & ILM72 Master Trainer

Ewa Stellmach

MTQ Sports Trener

Katarzyna Kloskowska-Kustosz

MTQ Master Trainer

Norbert Grzybek

MTQ Trener

Wydarzenia w Polsce

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

Wyślij zapytanie.

Zostaw swoje zapytanie w poniższym formularzu kontaktowym.