Select Page
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.
Event Series Event Series: MTQ warsztaty licencyjne – Bonafide

MTQ warsztaty licencyjne – Bona Fide

July 1 @ 09:15 - 16:15 CEST

CZYM JEST CERTYFIKACJA MTQ?
Certyfikacja MTQ to możliwość…
Wielu konsultantów biznesowych, trenerów, coachów, terapeutów chcąc być wsparciem w rozwoju dla swoich klientów, poszukuje sprawdzonych narzędzi, które pozwolą im lepiej sprecyzować problemy i potrzeby klientów. Po to, by ich praca, polegająca na inspirowaniu i wspieraniu rozwoju klienta, była dla obu stron bardziej efektywna. Z tej perspektyw kluczowym zagadnieniem wydaje się być możliwość postawiania jak najbardziej trafnej diagnozy.
Idealnym rozwiązaniem byłaby skorzystanie z maszyny do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Wkładamy klienta do środka, zadajemy mu pytania, on odpowiada a my dostajemy dokładny obraz tego co tam u niego się w głowie dzieje. Oczywiście to utopia. Po pierwsze, dostęp do takich urządzeń jest ograniczony, po drugie byłoby to dość drogie, po trzecie, zapewne wielu klientów nie dałoby się do tego namówić.

Istnieją jednak inne narzędzia umożliwiające lepsze poznanie perspektywy, problemu czy też potrzeb naszych klientów. Firma AQR International już ponad 20 lat temu opracowała i dalej rozwija rodzinę narzędzi MTQ do diagnozowania odporności psychicznej.
Odporność psychiczna jest cechą osobowości, która determinuje w pewnej części to, jak poszczególne osoby reagują w obliczu stresu, presji i wyzwań, w trudnych dla siebie sytuacjach.

Dzięki narzędziom z rodziny MTQ Plus możemy zdiagnozować, czego potrzebują klienci w trudnych dla siebie sytuacjach które są niejednoznaczne, stresujące, wymagające od poruszania się poza granicami ich spójności czy strefy komfortu. Pokazują one zarówno strategie sukcesu klienta jak i jego hamulce rozwojowe. Są doskonałym wyjściem do dalszej pracy z wyzwaniami Klientów zarówno indywiduach jak i całych zespołów.

Certyfikacja MTQ to szansa na to, aby do wielu innych narzędzi dodać kolejne, które jest dobrze zwalidowane, ma silną podstawę merytoryczną i metodologiczną i od lat sprawdza się na całym świecie w pracy z biznesem, edukacją, organizacjami społecznymi i rządowymi, w coachingu i terapii.

Certyfikacja MTQ daje możliwość posługiwania się narzędziami rodziny MTQ Plus. Ale to nie wszystko. Podczas warsztatów licencyjnych dbamy o to aby licencjonowani konsultanci dogłębnie poznali te narzędzia, Żeby mogli przekonać się do czego one się rzeczywiście nadają, a do czego nie.
Przygotowujemy ich do pracy zarówno z narzędziem jak i z klientem. Dbamy o to nauczyli się analizowania wyników testów, wyciągania wniosków, prowadzenie rozmów feedbackowych, projektowania dalszych działań na podstawie wyników. Przekazujemy nasze doświadczenia dotyczące tego w jaki sposób o tych narzędziach rozmawiać z klientem aby łatwiej im je sprzedać. Pracujemy z tymi narzędziami od 10 lat, Jako partnerzy AQR International bierzemy udział w ich rozwijaniu i doprecyzowywaniu, prowadzimy własne badania, używamy tych narzędzi na co dzień.

Podczas certyfikacji MTQ przekazujemy nasze doświadczenia dotyczące tego, w jaki sposób o tych narzędziach rozmawiać z klientem aby łatwiej im je sprzedać Tak żeby inwestycja z Certyfikacji MTQ zwracała się nie tylko w efektywności planowanych i przygotowywanych Podczas certyfikacji dzielimy się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, które dla rozwiązań ale i finansowo. Bo umożliwia ona również osiąganie dodatkowych przychodów ze sprzedaży jednostek testowych i sesji feedbackowych. Dbamy o to aby licencjonowany konsultant po warsztacie certyfikującym miał kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące tego dlaczego warto używać narzędzi z rodziny MTQ Plus, oraz jak to robić z korzyścią dla swojego biznesu.
Kompleksowe przygotowanie konsultanta do korzystania z narzędzi rodziny MTQ Plus i wspieranie go w jego pracy z narzędziami i klientami jest naszą obietnicą i zobowiązaniem.