Select Page
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Odporność Psychiczna: Warsztaty licencyjne MTQ48

28/09/20 @ 10:00 - 14:00 UTC+2

Warsztaty licencyjne MTQ48 ponownie w wersji on-line.
Odporność Psychiczna jest cechą osobowości kluczową w zrozumieniu jak ludzie podchodzą i reagują w sytuacji stresu, wyzwań i długotrwałej presji. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że siła i odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami jak również odpowiada za dobre samopoczucie, dobrostan i pozytywne nastawienie do życia.
MTQ48 jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia Odporności Psychicznej.
Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne, poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. MTQ48 jest łatwe i szybkie w obsłudze.
Warsztaty licencyjne są dedykowane trenerom, coachom, specjalistom HR, menadzerom i wszystkim tym którzy wspierają rozwój i maksymalne wykorzystanie potencjału klientów, pracowników i współpracowników.
Warsztaty pozwalają na zrozumienie koncepcji Siły i Odporności Psychicznej oraz jej zastosowania w pracy z różnymi osobami i grupami oraz nadaje uprawnienia do korzystania z kwestionariusza MTQ48.
Po ukończeniu programu uczestnicy będą mogli:
*Zrozumieć model Odporności Psychicznej i jej wpływ na wydajność, zachowanie i samopoczucie
*Stosować narzędzie MTQ48 w pracy indywidualnej jak również grupowej i prezentować informację zwrotną
*Zapoznać się z szeroką gamą aplikacji dla narzędzia I modelu w obszarach edukacji, miejsca pracy, społecznym, zdrowia, itd.
*Zrozumieć jak rozwijanie odporności psychiczneju może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, presją I wyzwaniami
*Zrozumieć jak narzędzie jest pomocne w podniesieniu wydajności na poziomi indywidualnym a przez to organizacyjnym
Uczestnicy warsztatów otrzymają Certyfikat AQR International potwierdzjący nabycie wiedzy i umiejętności związanych z modelem Odporności Psychicznej i narzędziem MTQ48. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej MTQ48.
Każdy uczestnik otrzyma 2 jednostki MTQ48
Jak będzie wyglądała praca na warsztatach licencyjnych w wersji on-line?
Spotykamy się 13, 15 i 20 lipca na 4-godzinnych webinarach. Pomiędzy 2 i 3 spotkaniem uczestnicy otrzymają zadanie do wykonania w trójkach caochingowych.
Program warsztatów:
I webinar
1. Wprowadzenie do odporności psychicznej
a. Badania i rozwój koncepcji
b. Rezyliencja i twardość psychiczna
c. Odporność i wrażliwość psychiczna
d. Uwarunkowania genetyczne i wpływ społeczny na odporność
psychiczną
2. Model 4C
a. Kontrola
b. Zaangażowanie
c. Wyzwania
d. Pewność siebie
II webinar
3. Diagnoza odporności psychicznej
a. Statystyka w badaniach kwestionariuszowych
b. Rodzaje testów
c. Kwestionariusz MTQ48
d. Analiza wyników
4. Informacja zwrotna po badaniu kwestionariuszem MTQ48
a. Zasady udzielania informacji zwrotnej na podstawie wyników
badania
b. Etapy informacji zwrotnej na podstawie badania
c. Wnioski
d. Optymalny wynik
Praca między webinarami:
Sesje informacji zwrotnej w 3 coachingowych
III webinar
5. Podsumowanie sesji feedbackowych uczestników
a. Wnioski z sesji
b. Dobre praktyki
6. Rozwijanie odporności psychicznej
a. Interwencje psychologiczne
b. Podejście systemowe
c. Metody i techniki pracy

REZERWACJA MIEJSCA: sylwia.rybak@stellio.pl
Cena warsztatów:
Regularna cena warsztatów w wersji on-line:
1250 zł
Do 10 września 2020 obowiązuje cena Early Birds -10%
Cena zawiera udział w warsztatach licencyjnych w wersji on-line, pakiet 2 jednostek, materiały w wersji on-line, certyfikat w pdf.

Kiedy:
I webinar: 30 listopada 2020 godz. 10.00 – 14.00
II webinar 3 grudnia 2020 godz 10.00 – 14.00
III webinar 9 grudnia 2020 godz 10.00 – 14.00

Organiser

Sylwia Rybak
Phone
+48 604 99 28 21
Email
sylwia@aqr.co.uk