Select Page
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Certyfikacja z zintegrowanych modeli przywództwa i narzędzia psychometrycznego ILM72

26/08/21 @ 09:00 - 15:30 BST

„Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie.”-(Strycharczyk i Clough)
Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.
Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych, które to określają styl przywódczy osoby lub też całej organizacji. Dodatkowo po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych mających wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Program zakłada:

  • Prezentacja modelu i wyników badań
  • Analiza przypadków i nawiązanie do innych praktyk L&D, HR, Coaching
  • Dyskusja w gronie praktyków i wymiana doświadczeń
  • Ćwiczenia interpretacyjne na skalach
  • Praca na raportach i symulacje sesji informacji zwrotnych
  • Obsługa konta internetowego

Po ukończeniu programu: Uczestnicy otrzymają Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze Zintegrowanym Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej ILM72. Uczestnicy od razu będą mogli zakupić dodatkowe testy ILM72 po cenach licencjonowanego użytkownika.

Prowadzący: Katarzyna Lorenc

Katarzyna Lorenc – Przewodnicząca Grupy HR Loży Warszawskiej BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, prezes BIZYOU4 Business & People oraz LU-BI. Jest inicjatorką Konkursu Pracownik Roku.

Z wykształcenia ekonomista o specjalizacji polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy takiej jak DeEduCliCoo, Personal Efficiency Program czy przeprowadzanie organizacji przez zmiany.

We współpracy z brytyjskim partnerem – światowym ekspertem w dziedzinie narzędzi psychometrycznych – firmą AQR Ltd. oraz Uniwersytetem w Hull, dostarcza najwyżej jakości narzędzi pomiaru i stale prowadzi badania nad efektywnością pracowników i menedżerów. W roku 2007 przeprowadziła unikatowe badania wpływu siły i odporności psychicznej na efektywność pracowników. W 2009 zakończyła badania stylu i skuteczności przywództwa polskich menedżerów.

Certyfikacja trwa 1 dzień, od godz. 9:00 do 15:30 oraz w kolejnym tygodniu od 15:30 do 17:00. Pomiędzy spotkaniami jest czas na przećwiczenie sesji feedbackowych.