Select Page
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ILM72 warsztaty licencyjne

19/08/22

“Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie.” 

(Strycharczyk i Clough)

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.
Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych, które to określają styl przywódczy osoby lub też całej organizacji.   Dodatkowo po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych mających wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Program zakłada:

  Prezentacja modelu i wyników badań
  Analiza przypadków i nawiązanie do innych praktyk L&D, HR, Coaching
  Dyskusja w gronie praktyków i wymiana doświadczeń
  Ćwiczenia interpretacyjne na skalach
  Praca na raportach i symulacje sesji informacji zwrotnych
  Obsługa konta internetowego

Po ukończeniu programu:

Uczestnicy otrzymają Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze Zintegrowanym Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej ILM72. Uczestnicy od razu będą mogli zakupić dodatkowe testy ILM72 po cenach licencjonowanego użytkownika.

Venue

MS Teams

Pin It on Pinterest